Than cục 5B HG

than-cuc-5b-hg

Cỡ hạt (mm) : 6-18
Độ tro khô AK(%): 10,00
Độ ẩm toàn phần WTP %: 4,50
Chất bốc khô VK:
6
Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 6
Nhiệt lượng (cal/g): 7400

Xem chi tiết

Than cục 4A HG

than-cuc-4a-hg

Cỡ hạt (mm) : 15-35
Độ tro khô AK(%): 5,50
Độ ẩm toàn phần WTP %: 4,50
Chất bốc khô VK: 6

Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 0,65
Nhiệt lượng (cal/g): 7900

Xem chi tiết

Than cục 3 HG

than-cuc-3-hg

Cỡ hạt (mm) : 35-50
Độ tro khô AK(%): 4,50
Độ ẩm toàn phần WTP %: 4,00
Chất bốc khô VK:
6
Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 0,65
Nhiệt lượng (cal/g): 7950

Xem chi tiết

Than cục Xo

than-cuc-xo

CỠ HẠT (mm) : 25-250
NHIỆT LƯỢNG (cal/g): 8.200 max
ĐỘ TRO (%): 13 max

Xem chi tiết
1 2 3 4 5