Than Cám rửa

than-cam-rua

CỠ HẠT (mm) : 0-15
NHIỆT LƯỢNG (cal/g): 5.500 max
ĐỘ TRO (%): 36 max

Xem chi tiết

Than cám

than-cam

Cỡ hạt (mm) : 0-15
Độ tro khô AK(%): 6,50
Độ ẩm toàn phần WTP %: 8
Chất bốc khô VK:
6,50
Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 0,65
Nhiệt lượng (cal/g): 7800

Xem chi tiết

Than Cám 3B HG

than-cam-3b-hg

Cỡ hạt (mm) : 0-15
Độ tro khô AK(%): 14,50
Độ ẩm toàn phần WTP %: 8
Chất bốc khô VK:
6,50
Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 0,65
Nhiệt lượng (cal/g): 7000

Xem chi tiết

Than Cám 3A HG

than-cam-3a-hg

Cỡ hạt (mm) : 0-15
Nhiệt lượng (cal/g): 7.350 max
Độ tro khô (%): 11,50
Độ ẩm toàn phần WTP %: 8
Chất bốc khô VK:
6,50
Lưu huỳnh chưng khô: 0,65

Xem chi tiết
1 2