Than cục 3 HG


Cỡ hạt (mm) : 35-50
Độ tro khô AK(%): 4,50
Độ ẩm toàn phần WTP %: 4,00
Chất bốc khô VK:
6
Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 0,65
Nhiệt lượng (cal/g): 7950

Bình luận