Than cục 2 HG


Cỡ hạt (mm) : 35-100
Độ tro khô AK(%): 8,00
Độ ẩm toàn phần WTP %: 4,00
Chất bốc khô VK:
6
Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 0,65
Nhiệt lượng (cal/g): 7600

Bình luận