Than cục 3 lở


CỠ HẠT (mm) : 25 - 70
NHIỆT LƯỢNG (cal/g): 8.200 max
ĐỘ TRO (%): 13 max

Bình luận