Than cục 4A HG


Cỡ hạt (mm) : 15-35
Độ tro khô AK(%): 5,50
Độ ẩm toàn phần WTP %: 4,50
Chất bốc khô VK: 6

Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 0,65
Nhiệt lượng (cal/g): 7900

Bình luận