Than cục 5B HG


Cỡ hạt (mm) : 6-18
Độ tro khô AK(%): 6,05
Độ ẩm toàn phần WTP %: 4,50
Chất bốc khô VK:
6
Lưu huỳnh chưng khô SKCH: 6
Nhiệt lượng (cal/g): 7850

Bình luận