Cảng Gò Dầu B, Xã Phước Thái, Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
0613 551 788
minhdb@minhkhuevn.com
Thông quan/ Hàng Hóa

MINH KHUÊ giải quyết mọi thủ tục cho khách hàng như.
- Thông quan cho hàng rời, hàng xá/ container
- Chuẩn bị đầy đủ tờ khai và thủ tục hải quan    
- Tư vấn giao dịch với cơ quan hải quan    
- Giải quyết bất kỳ vấn đề liên quan đến hải quan hoặc các vấn đề phát sinh khác

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top
Zalo